Låt mig pressentera mitt nya projekt, Guerrilla Movie. Projektet är en undersökning av den oskrivna gränsen för individens rätt att ta plats i det offentliga rummet. Alla har rätt att fritt yttra sig och uttrycka sina åsikter och tankar i det offentliga rummet. Men var går gränsen för hur stort utrymme en ensam person får ta innan det anses störande?
//Cecilia

måndag 17 januari 2011

Nu är det dax!
Äntligen har alla pusselbitar fallit på plats och det börjar bli dax att genomföra gerillafilmvisningarna! Vi blir ett litet gäng som under veckan kommer genomföra ett par gerillavisningar här i trakterna kring Norrköping. Vart och när kan jag ju inte tala om, då försvinner ju själva överraskningsmomentet, själva gerilladelen. Men jag kommer lägga upp filmdokumentationen av gerillafilmvisningarna här så att ni kan se dem ändå!

Om någon undrar kan jag meddela att inget jag gör under gerillafilmvisningarna bryter mot lagen. Jag behöver inget tillstånd eftersom mitt projekt går under 1§ första stycket 2 kapitlet i ordningslagen, alltså det är en allmän sammankonst som avser att framföra ett konstnärligt verk och med hänsyn till valet av plats, tid och det förväntade deltagarantalet kan det anses äga rum utan fara för ordning, säkerhet och trafik.

under 3 kapitlet i ordningslagen står också hur man får använda en offentlig plats. Man får inte använda en offentlig plats på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Detta gäller dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inskränka på någon annans tillstånd.
Såvida ingen annan alltså sökt tillstånd för att t.ex. visa en egen film på just samman plats som jag och vid exakt samma tidpunkt så är det ok. Tre minuter måste väl anses som relativt "tillfälligt"?

Min avsikt är inte heller att ifrågasätta någon lag utan att peka på hur vi styrs av gemensamma normer om vad som är rätt och fel, normalt och onormalt. Min förhoppning är att folk som råkar ut för mina gerillafilmvisningar får en positiv upplevelse som väcker nyfikenhet och kanske en eller annan fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar